יובל היא יחידת זמן המסמלת משך זמן של 50 שנה

דוגמה למשפט: היום אמא'שלי בת בדיוק יובל 1

(כתוב בשפת הנוער)

יובל (50)