יום הביצות הבין לאומי - 2\2

בביום השני לחודש השני ( פברואר ) נחגג בכל העולם יום הביצות הבין לאומי . 

מה זאת אומרת ? 

כמעט בכל תאריך בשנה נחגג חג מיוחד אחר , כמו בערך על יום הזברה הבין לאומי . קישור

היום , נחגג יום מיוחד , יום הביצות ! 

 

יום הביצות הבין לאומי - 2\2