יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, המצוין מדי שנה בד' באייר (או מוזז ליום סמוך), הוא יום זיכרון שנועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה.

יום הזיכרון חל יום לפני יום העצמאות, כדי להזכיר את המחיר שמשלמת המדינה על הקמתה וקיומה.