יום הכיפורים (מכונה גם יום כיפור) הוא אחד ממועדי ישראל כבר מתקופת המקרא. יום זה נחשב ביהדות לאחד הימים המקודשים ביותר בלוח השנה העברי, ובאופן פופולרי נחשב ליום "המקודש ביותר".

יום הכיפורים חל בעשרה בתשרי.