יורקשייר חיה מאוד טובה ונחמדה יורקשייר נוצר באנגליה וליורקשייר אין פרווה יש לו רק שיאר


יורקשייר