גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אורי יגל.

יצחק שמיר

יצחק שמיר(22 באוקטובר 1915 – 30 ביוני 2012) היה ראש ממשלת ישראל השביעי ושר בממשלותיה, יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, מבכירי "המוסד" וממפקדי הלח"י!
מכווה שלמדתם משהו חדש

יצחק שמיר