יצחק שמיר

יצחק שמיר(22 באוקטובר 1915 – 30 ביוני 2012) היה ראש ממשלת ישראל השביעי ושר בממשלותיה, יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, מבכירי "המוסד" וממפקדי הלח"י!


יצחק שמיר