גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי הפרופסורים הגאונים.

ע

יצחק שמיר