תהליך ההפרדה של הנוזלי הזית  השמן והמים מוהל ללא חמום כדי לשמור על כל המרקיבים הבריאותיים של השמן .
כבישה קרה