שם האיבר: לב


המערכת אליה הוא שייך: הנשימה


תיאור מבנה האיבר: גם בעזרתו אנחנו נושמים 


תפקידו של האיבר: לעזור לנו לנשום 


לב האדם