למה זאת חיה ומילת שאלה
אם שואלים אתכם למה תענו ככה


למה?
ככה

למה