גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אבי.


מאמן מדריך ספורטאי או קבוצת ספורטאים, מייעץ להם 
מאמן