מברשת זה כדי לסרק את השיער בשביל שלא יהיה קשרים

זה משמש גם לניקוי ולצביעה
מברשת