מדינת ישראל אורי המלך

סמל המדינה מורכב ממנורה, ענפי זית והמילה ישראל.
הרעיון של סמל המנורה נוצר מספר זכריה.
מעצבי המנורה הם האחים גבריאל ומקסים שמיר
ישראל זהו שם המדינה.

מנורה שבעת כנים שהייתה בבית המקדש
ענפי זית סימלו את ארץ ישראל עוד בתקופת שלטונות המנדט הבריטי


מדינת ישראל אורי המלך