הזית מסמל שלום עושים עם הזית שמן ואוכלים אותו
מה הזית משמל