תיאור בעל החיים

ממשפחת האיילים, סוג האיל הגדול ביותר

תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: Artiodactyla

משפחה: Cervidae

תנאי מחייה:  נשאר ביערות. קשה להם מאוד בחום, שותים הרבה מים בקיץ.

מזון מועדף: איצטרובלים ועלים, בנוסף לקליפות עץ מעצים מקוממים.

משך זמן ההיריון: 243 ימים

תפוצה בארץ ובעולם: מצוי רק בצפון אמריקה, בעיקר בקנדה.

מוס