חגי ישראל ומועדיו הוא כינוי לכלל החגים והמועדים היהודיים הקיימים. זמנם של החגים והמועדים נקבע על פי הלוח העברי.

מועדים מהתורה

מועדי ישראל