מהי מושית השבע?


מושית השבע היא חרק שמוכר גם בשם פרת משה רבנו. הצורה של החיפושית דומה לשל חרק רגיל, וגבה אדום עם נקודות שחורות. 
מושית השבע