מחדד הוא מסיר שכבה בעפרון כך שאפשר לכתוב איתו
מחדד