מכון דוידסון היא הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע היא מפרסמת ניסויים לילדים וחידות מדע בדרגות קושי שונות 
מכון דוידסון