בית הספר ממ"ד הרובע הינו בית ספר ממלכתי דתי השוכן בלב העיר העתיקה. לבית הספר מגיעים ילדים מרחבי ירושלים הסופגים את האוירה הירושלמית הייחודית ונהנים מאוירה משפחתית, יחס אישי, מרמה לימודית גבוהה ומתוכניות העשרה רבות.
 
חזון בית הספר ממ"ד הרובע
מטרתנו לגדל דור של תלמידים יראי שמים, משכילים ואוהבי אדם, בעלי רצון לתרום למדינה ולחברה, כל אחד בדרכו ולפי יכולותיו המעשיות והאינטלקטואליות.
לשם כך, ביה"ס מעודד ומחנך את התלמידים  להעמיק את ידיעותיהם בכל התחומים, קודש וחול, תוך שימת דגש לאהבת אדם, העם, התורה, הארץ והמדינה.
 
ערכי ביה"ס
´אהבת התורה והמצוות – ללמוד ולקיים כמקור לאורח חיינו.
´אהבת המדינה והכרה בטוב שה' נתן לנו.
´אהבת ירושלים כמרכז הרוחני והלאומי של עם ישראל – לימוד מעמיק של העבר וההווה של ירושלים.
´קבלת כל תלמיד יהודי המוכן לכבד את ערכי בית הספר.
´חינוך לערכים של עם ישראל ולערכים אוניברסליים:
´שמירה על כבוד הזולת באשר הוא
´תרומה לקהילה על ידי התנדבות ופעילויות צדקה
´קליטת עליה כביטוי למעורבות חברתית והשתתפות במשימה לאומית זו
´שמירה על הסביבה וכבוד לרכוש הזולת.
´העצמת תלמידים:
´עידוד יוזמות חברתיות של התלמידים
´מצויינות לימודית – לימודי קודש ולימודי חול ברמה גבוהה
´הבאת כל תלמיד ותלמידה ליכולת המיטבית שלהם תוך מתן דגש לייחודיות של כל אחד ואחת
´שימת דגש על נראות של כל תלמיד ותלמידה
´לנהל את חיי בית הספר לפי ערכי כבוד משותפים שיהווה מקום שהילדים והצוות כאחד יהנו ויתגאו בו
הבית ספר שלי!
 
תכניות לימודיות ייחודיות לממ"ד הרובע
´תכנית ללימודי ירושלים
´תכנית בהוראת עברית
אמנות הבעתית.
מצוינויות: 
ארץ ישראל.
זאולוגיה.
גנטיקה.

ממ"ד הרובע