הממל מרסקת את הזיתים בתהליך הפקת השמן ואז הזיתים מרוסקים ויצא מהם שמן זית. הממל היא אבן גדולה שמסתובבת על אבן הים שבמפרכת.
ממל