מקור הזן ספרד. 
צומח מהר עם ענפים גבוהים וזקופים,העלים בצורת אליפסה בגודל בינוני והצבעים שלהם בצבע ירוק בהיר. האחוזים לשמן בינוניים, האיכות של השמן טובה אך היציבות שלו נמוכה. הפרי בינוני גדול. הצורה שלו כדורית, כאשר הצד של העוקץ ושל הפטם מעוגלים. מוסקים את הפרי מוקדם - ספטמבר , לכבושים, כאשר הפירות עדין ועדין לא בשל - ירוקים.
מנזנילו