מסיק  זיתים
מתחיל  בחודשי הסתיו < אוקטובר נובמבר> הזיתים. הראשונים
שנימסקים הם זיתי מאכל החשובים. 
. לוקחים  מקל ומכים את העץ . אפשר 
עם הידיים ולמשוך את הזיתים מהעץ. ויש נם  עוד דרך לנענע את העץ. היום משתמשים  בטכנולוגיה   בטרקטורים ובמסורים
כדי ליקטוף  זיתים. 
מסיק הזיתים