גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי לישי שלום כהן.

מסיק זיתים
מתחיל  בחודש  הסתיו אוקטובר נובמבר הזיתים  הראשונים שנמסקים הם זיתי מאכל. דרכים לקטוף את הזיתים לנענע
את העץ ויש גם עוד דרך לחלוב את עץ. להושיט ידיים ופשות 
מושכים את העץ ויש עוד דרך לקחת מקל מכים את העץ. והיום
מישתמשים בתחנולוגיה  במסורים חשמלים. מחונות חשמליות
בתרקתורים גדולים יותר גדולים מיהעץ  והמסיק משמש
מלחלך את הידיים. ולזית יש המון סוגים לזית למשל
זיתים שחורים זיתים חריפים זיתים ברותב ועוד המון סוגים .