מערכת השמש


מערכת השמש היא מערכת כוכבי לכת, בה מקיפים שמונה כוכבי לכת וגופים נוספים רבים את השמש. לחלק מהגופים שסובבים את השמש, ובמיוחד לגדולים שבהם, יש ירחים משל עצמם, אשר מתלווים אליהם לאורך ההקפה.

מערכת השמש נוצרה לפני כ-4.6 מיליארד שנה, והיא נמצאת בגלקסיית שביל החלב.
סיבוב של כדור הארץ סביב השמש נמשך ¼365 ימים

כוכבי הלכת

מערכת השמש