ראש/ת המפלגה: עמיר פרץ


חברים מרכזיים במפלגה:


  • כאן כותבים את שם חבר המפלגה וכמה מילים עליו 
  • כאן כותבים את שם חבר המפלגה וכמה מילים עליו 

רעיונות מרכזיים של המפלגה:

  • כאן כותבים רעיון מרכזי של המפלגה וכמה מילים עליו 
  • כאן כותבים רעיון מרכזי של המפלגה וכמה מילים עליו 
  • כאן כותבים רעיון מרכזי של המפלגה וכמה מילים עליו 

מיקום פוליטי של המפלגה: 

(ימין/שמאל/מרכז)

באיזו כנסת כיהנו חברי המפלגה:

כאן כותבים את השנים או את מספר הכנסת שבה כיהנו חברים מהמפלגה בעבר

מפלגת העבודה