משה דיין נולד ב20 במאי 1915 ונפתר ב16 באוקטובר 1981 במהלך חיו היה מדינאי איש ציבור ישראלי ואיש צבא שכהתחלה היה קצין בהגנה ובפלמ"ח והתקדם ונהיה הרמתכ"ל הרביעי של צה"ל ופיקד במצע קדש היה חבר כנסת ושר בממשלת ישראל שימש שר ביטחון במלחמת ששת הימים.
משה דיין