זהו   עץ  פרי  ירוק עד ממישפחת הזיתים. גדל  באזור  הים התיכון .ברוב  חלקי מרכז ארץ ישראל וצפונה. תפוצתו עיקרית היא באזור ההרים והוא מגיע לגובה של 7- 5  מטרים. 


משפחת הזיתיים