משקפיים הם מגנים לה בניי אדם מהשמש ו יש משקפיים שאוזרים לראיה ומפתחים משקפיים שמזהים פרצופים ומשמיעים לבן אדם מי זה
משקפיים