גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי שרי דראי.


מקצוע הלימוד: מתמתיקה


גיל התלמידים:10-11


מטרות השיעור: 
  • לדעת חשבון
  • להבין חשבון
  • להרחיב אופקים בחשבון


מהלך השיעור:
  1. המורה מסביר את הנושא
  2. המורה אומר לפתוח עמוד בספר
  3. פותחים את העמוד שהמורה אמר
4. סוגרים את הספר
5. מכניסים את כל הדברים
6. רצים כמו משוגעים להפסקה בצלצול

סיכום השיעור: יודעים חשבון


עזרים נדרשים: אין רק לכמה ילדים שמתקשים