נבאלי בלדי הסוג הנפוץ ביותר  באזור יהודה בשמרון. לאחר מלחמת ששת הימים פותח וניטע  הסוג נבאלי מחסן. זהו  עץ בגודל בינוני. פרי בינוני עד גדול וקליפה עבה . מומש לזיתים חמוצים וכבושים ובעיקר  לזית בלי גרעינים . השמןהזית של נבלי מחסן הוא בעל ארומה  יחודית. מידת חריפות ומרירות עדינה יחסית!
נבלי מחסן