תיאור בעל החיים


 
סוס זה חיה
תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה:

משפחה: סוסים

תנאי מחייה:

מזון מועדף:עשב

משך זמן ההיריון:

תפוצה בארץ ובעולם: 

סוסים