דעה קדומה, לרוב בעלת אופי שלילי כנגד קבוצת אנשים. האדם עם הסטיגמה נתפס כחלש או רע. אנשים שמתנהגים בצורה סטיגמתית נתפסים כחסרי ידע והבנה.