סמל המדינה (אורי המלך)

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אורי המלך.

סמל המדינה (אורי המלך)