כתיבת ערכים

עריכת טקסט

ניתן להדגיש טקסט על ידי הוספת ** לפני ואחרי הטקסט המודגש, באופן הבא:

**מודגש**

או על ידי לחיצה עם הכפתור "מודגש" בסרגל הכלים.

באותו אופן אפשר לסמן טקסט נטוי:

_נטוי_

או לחיצה עם הכפתור "נטוי" בסרגל הכלים.


מבנה הדף

כדי להתחיל פסקה חדשה יש להוסיף שורה ריקה, בין הפסקה הקודמת לפסקה החדשה.

ניתן לשפר את מבנה הדף באמצעות הוספה של כותרות, שאותן יוצרים באופן הבא:

###כותרת משנה###