סיוע לאדם אחר, שצריך או זקוק לכך, בהתנדבות, ללא קבלת תמורה.