עט מכני הוא עט שהחוד שלו והוא נפרדים אבל אפשר לחבר אותם
עט מכני