עט מחיק (למעלה זאת שגיאת כתיב) הוא עט עם מחק (ומכאן שמו) שיכול למחוק אותו
עט נמחק