תיאור בעל החיים


עכבר הוא סוג יונק קטן מסדרת המכרסמים. מין העכבר הנפוץ ביותר הוא העכבר המצוי, המצוי כמעט בכל העולם. כל מיני העכברים חיים בסביבת אדם.


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונקים

משפחה: עכבריים

מזון מועדף: אוכלי כל

משך זמן ההיריון: 20 יום

עכבר