עכבר מחשב הוא כפתור (יותר נכון לחצן) בעל שני "חלקים" הימני והשמאלי. העכבר מחובר למחשב ומבצע בו כל מיני פעולות.
עכבר מחשב