עקב עיטי

הכנס כאן תיאור של בעל החיים


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה:
עופות דורסים
משפחה:
נציים
תנאי מחייה:
שטחים ויערות פתוחים
מזון מועדף:
יונקים ועופות קטנים

תפוצה בארץ ובעולם: 
אירופה אסיה וצפון אפריקה
עקב עיטי