• שם האתר: עשר אצבעות


  • מיועד לגילים: 6 - 12

  • האנשים/החברה שמפעילים את האתר: matific

  • משמש ל: לימוד חשבון 

  • דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בו: מכניסים את הקוד משתמש והסיסמה של משרד החינוך ובוחרים משימה

  • היתרונות שלו: אפשר ללמוד ממנו ויש דמויות חמודות מאוד
  • יש גם תחרויות ארציות לפעמים
עשר אצבעות