פאי הוא מספר אי-רציונלי [כלומר אי-אפשר לחזות מה יהיו הספרות שלו] ואין סופי המספר מתאר את המרחק בין קוטר המעגל לרדיוס המעגל למרות שהוא אין סופי נהוג לכתוב אותו בקיצור 3.14. יש אות יוונית שמסמלת אותו
למי שרוצה הנה כל ספרות הפאי שאני יודע 3.1415926535897932384626433832795028841971699


(אין סופי) 
פאי