פומרניאן

חיה שהאדם מתנהג אליה כמו החבר הכי טוב


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונקים

משפחה: כלבים

תנאי מחייה: בבית/גינה/חצר

מזון מועדף: אוכל לכלבים

סוגי כלבים: פומרניאן, זאב, דלמתי ורואה גרמני

מקומות לטיול: גני כלבים , חצר, גני שעשועים

פומרניאנים