פילים

אפור וגדול


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונקים

משפחה: פיליים

תנאי מחייה: בטבע

מזון מועדף: צמחים

משך זמן ההיריון: 22 חודשים

תפוצה בארץ ובעולם: לא יודעת

פילים