תיאור בעל החיים
פיל זה חיה גדולה ויפה יש לזיכרון מעולה


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונקים 

משפחה: פיליים

תנאי מחייה: פיליים גירים ביערות אסיה ואוד

מזון מועדף: עשבים עלים ועצים 

משך זמן ההיריון: 22 חודשים

תפוצה בארץ ובעולם: אפריקה ומזרח אסיה

פילים חיה