הפלמח הוא היסטוריה של מדינת ישראל הם פעלו נגד הבריטים ועזרו להקים מדינה ורבין היה שם. עשו סדרה עליהם לכל מי שיש yes אז כדי לו לראות.

פלמח