אמירה של מילים טובות לאחר, ללא בקשתו וללא תמורה, על משהו שעשה בהצלחה, או על מי שהוא.