גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אלקטרו הגאון.

תיאור בעל החיים

זחל קטן עם כנפיים קטנות ומחושים קטניםמחלקה: חרקים

משפחה: אין

תנאי מחייה:  

מזון מועדף: אוכלים בעיקר עלים

משך זמן ההיריון: אין

תפוצה בארץ ובעולם: בכל העולם

פרפר