שני צדדים שמצליחים לפתור קונפליקט ביניהם על ידי שימוש בתקשורת נכונה.