כאן יש לכתוב במשפט אחד את שמה של האישיות והתפקיד או התפקידים הבכירים ביותר שמלאה
צארלי היא טיקטוקרית מפורסמת 

קורות חיים


שנת הלידה ושנת הפטירה (אם יש): 2004
מקום לידה: קונטיקט ארצות הברית
מקום מגורים ופעילות (המקום בו ביצעה האישיות את הפעולות שהביאו לפרסומה): טיק טוק
משפחה:אחות דיקסי הורים : מארק והיידי

תפקידים

כוכבת טיק טוק
  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד
  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד
  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד

חזון


כהחזון היה להתפרסם. התפרסמה בזכות ריקודים ותוכן מקורי


ציטוטים או מעשים מוכרים


  • כאן יש להוסיף ציטוטים או מעשים מוכרים של האישיות
  • כאן יש להוסיף ציטוטים או מעשים מוכרים של האישיות
  • כאן יש להוסיף ציטוטים או מעשים מוכרים של האישיות

אירועים משמעותיים בחייו


  • כאן יש לספר על ילדותו
  • כאן יש לספר על אירועים מיוחדים שהתרחשו בחייו